Sigrid van Essel

Vorige Volgende

Het leeggelopen IJ

Een eerste voorstelling van ‘Het leeggelopen IJ’. Ik stelde me het landschap voor dat overblijft als het water uit het IJ zou zijn verdwenen. Je staat achter het Centraal Station en kijkt naar rechts richting de Kop van het Java-eiland. Links zie je aan de noordelijke IJ-oever het Restaurant Wilhelmina Dok, via de lege vaargeul van het IJ kom je uit bij de bebouwing op het Java-eiland. Over de Jan Schaeferbrug kom je bij de pakhuizen aan de Oostelijke Handelskade.