SIGRID VAN ESSEL

Thema’s in mijn werk

Gedurende ruim dertig jaar heb ik in mijn tekeningen en schilderijen diverse onderwerpen verkend. Tijdens mijn academietijd in Groningen legde ik vaak de ‘gebouwde wereld’ vast. Gebouwen gaven me een gevoel van stabiliteit te midden van het uitgestrekte, platte landschap. Vervolgens verschenen er mensen, vaak in een rij: mijn zogenaamde mensenmuren. In 1997 verhuisde ik naar Amsterdam. Kijkend vanuit mijn atelier in Noord werden de IJ-oevers en de stadsontwikkeling in het stadsdeel mijn onderwerp. In 2018 ging het roer nogmaals om: ik werd gegrepen door de eenvoud en waterrijkdom van het Hollandse landschap, iets waar ik altijd ik ontzag voor had. Zo ontstond het thema ‘natte weilanden’.